Nasdaq là sàn giao dịch chứng
khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ, kể cả NYSE

Dow Jones là chỉ số giá chung của 65 chứng khoán đại diện, thuộc nhóm hàng đầu (blue-chip) trong các chứng khoán được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York

Chỉ số S&P 500 đo lường giá trị chứng khoán của 500 công ty lớn nhất về vốn hóa được niêm yết trên sàn chứng khoán New York hoặc Nasdaq

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
Đây là cơ quan điều tiết chính của thị trường chứng khoán Mỹ, thiết lập các quy tắc về việc đăng ký chứng khoán và giám sát các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán. Được thành lập vào năm 1933, ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch giúp khôi phục niềm tin nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bởi vì vào thời kỳ Đại suy thoái, thị trường chứng khoán đã đánh mất niềm tin của nhà đầu tư. Ngày nay, Ủy ban có nhiệm vụ thi hành luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguồn: “SEC (Securities and Exchange Commission)”