Nasdaq Composite Là chỉ số tính giá trị của tất cả các công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán
Nasdaq, phần lớn là các công công nghệ. Bao gồm một số công ty không có trụ sở tại Mỹ.

Dow Jones: Chỉ số trung bình công  nghiệp DOW JONES (DJIA)
Đây là chỉ số tính giá trị của 30 công ty công nghiệp lớn nhất có trụ sở tại Mỹ.

Tên đầy đủ là Standard & Poor’s 500. S&P 500 Là chỉ số bao gồm 500 công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết tại Mỹ.
Là một chỉ số hàng đầu của thị trường chứng khoán Mỹ, phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
Đây là cơ quan điều tiết chính của thị trường chứng khoán Mỹ, thiết lập các quy tắc về việc đăng ký chứng khoán và giám sát các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán. Được thành lập vào năm 1933, ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch giúp khôi phục niềm tin nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bởi vì vào thời kỳ Đại suy thoái, thị trường chứng khoán đã đánh mất niềm tin của nhà đầu tư. Ngày nay, Ủy ban có nhiệm vụ thi hành luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguồn: “SEC (Securities and Exchange Commission)”